Til Forsiden
 
Neste       Tilbake  1122    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1121    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1120    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008


 
Neste    Opp   Tilbake  1119    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1118    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1117    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1116    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1115    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008


 
Neste    Opp   Tilbake  1114    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1113    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1112    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1111    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1110.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1109.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1108.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1107.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1106.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1105.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1104.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008


 
Neste    Opp   Tilbake  1103.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008  
 
Neste    Opp   Tilbake  1102.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008  


 
Neste    Opp   Tilbake  1101.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008  
 
Neste    Opp   Tilbake  1100.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008  
 
Neste    Opp   Tilbake  1099.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008  
 
Neste    Opp   Tilbake  1098.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008  
 
Neste    Opp   Tilbake  1097.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008  
 
Neste    Opp   Tilbake  1096.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008  


 
Neste    Opp   Tilbake  1095.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008  
 
Neste    Opp   Tilbake  1094.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008  
 
Neste    Opp   Tilbake  1093.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008  
 
Neste    Opp   Tilbake  1092.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008  
 
Neste    Opp   Tilbake  1091.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008  
 
Neste    Opp   Tilbake  1090.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008  
 
Neste    Opp   Tilbake  1089.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008  
 
Neste    Opp   Tilbake  1088.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008  
 
Neste    Opp   Tilbake  1087.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008  
 
Neste    Opp   Tilbake  1086.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008  

 
 
Neste    Opp   Tilbake  1085.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008  
 
Neste    Opp   Tilbake  1084.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008  
 
Neste    Opp   Tilbake  1083.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008  
 
Neste    Opp   Tilbake  1082.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008  
 
 
Neste    Opp   Tilbake  1081.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008  
 
Neste    Opp   Tilbake  1080.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008  
 
Neste    Opp   Tilbake  1079.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008  
 
Neste    Opp   Tilbake  1078.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008  

 
Neste    Opp   Tilbake  1077.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008  
 
Neste    Opp   Tilbake  1076.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008  
 
Neste    Opp   Tilbake  1076.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008   
 
Neste    Opp   Tilbake  1075.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008  
 
Neste    Opp   Tilbake  1074.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008  
 
Neste    Opp   Tilbake  1073.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008  
 
Neste    Opp   Tilbake  1072.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008  
 
Neste    Opp   Tilbake  1072.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008  
 
Neste    Opp   Tilbake  1071.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008  
 
Neste    Opp   Tilbake  1070.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008  
 
 
Neste    Opp   Tilbake  1069.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008 
 
 
Neste    Opp   Tilbake  1068.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1068.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1067.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008


 
Neste    Opp   Tilbake  1066.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
Beiarfjellet 27.10.2011

 
Neste    Opp   Tilbake  1065.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1064.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1063.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1062.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
Stornes.23.10.2011
 
Neste    Opp   Tilbake  1061.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1060.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1059.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1059.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1058.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1057.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1056.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1055.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1054.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1053.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1052.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1051.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1050.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1049.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1048.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1047.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1046.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
Elgoksen film
 
Neste    Opp   Tilbake  1045.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1045.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1044.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1043.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1042.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1041.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1040.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1039.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1039.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008

 
Neste    Opp   Tilbake  1038.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1037.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1036.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
Neste    Opp   Tilbake  1035.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1034.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1033.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1032.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1031.    se også dagens bilde i..2010, 2009 og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1030.    se også dagens bilde i..2010,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1029.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1028.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1027.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1026.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1025.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1024.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1023.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1022.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1021.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1020.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1019.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1018.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1017.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1016.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1016.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1016.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1016.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1015.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1014.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1013.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1012.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1011.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1010.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1009.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1008.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1007.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1006.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1005.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1004.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1003.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1002.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1001.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1001.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  1000.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  999.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  998.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  997.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  996.    se også dagens bilde i..2010 ,  ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  995.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  994.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  993.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  992.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  991.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  990.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  990.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  989.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  988.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  988.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  987.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  986.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  985.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  984.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  983.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  982.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  981.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  980.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  979.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  978.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  977.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  976.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  975.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  974.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  973.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  972.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  971.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  970.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  970.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
Flere bilder fra 17 Mai
 
Neste    Opp   Tilbake  970.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  970.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
15.5.2011
 
Neste    Opp   Tilbake  970.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
14.5.2011
 
Neste    Opp   Tilbake  970.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
13.5.2011
 
Neste    Opp   Tilbake  970.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  969.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  968.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  967.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  966.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008

 
Neste    Opp   Tilbake  966.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  965.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  964.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
 
Neste    Opp   Tilbake  963.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  963.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  962.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  961.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  960.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  959.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  958.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  957.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  956.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  956.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  955.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  954.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  953.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  952.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  951.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  950.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  949.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  948.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  947.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  946.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  945.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  944.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  943.    se også dagen i dag i .2010 , ..2009  og 2008
 
Neste    Opp   Tilbake  942.    se også dagen i dag i.2010  ,  .2009  og  2008
 
Neste    Opp   Tilbake  941.    se også dagen i dag i.2010  og  .2009  og  2008
 
Neste    Opp   Tilbake  940.    se også dagen i dag i.2010  og  .2009  og  2008
 
Neste    Opp   Tilbake  939.    se også dagen i dag i.2010  og  .2009  og  2008
I Nabobygda
I
 
Neste    Opp   Tilbake  938.    se også dagen i dag i.2010  og  .2009  og  2008
 
Neste    Opp   Tilbake  937.    se også dagen i dag i.2010  og  .2009  og  2008
 
Neste    Opp   Tilbake  936.    se også dagen i dag i.2010  og  .2009  og  2008
 
Neste    Opp   Tilbake  935.    se også dagen i dag i.2010  og  .2009  og  2008
 
Neste    Opp   Tilbake  934.    se også dagen i dag i.2010  og  .2009  og  2008
 
Neste    Opp   Tilbake  933.    se også dagen i dag i.2010  og  .2009  og  2008
 
 
Neste    Opp   Tilbake  932.    se også dagen i dag i.2010  og  .2009  og  2008
 
Neste    Opp   Tilbake  931.    se også dagen i dag i.2010  og  .2009  og  2008
 
Neste    Opp   Tilbake  930.    se også dagen i dag i.2010  og  .2009  og  2008
 
Neste    Opp   Tilbake  929.    se også dagen i dag i.2010  og  .2009  og  2008
 
Neste    Opp   Tilbake  928.    se også dagen i dag i.2010  og  .2009  og  2008
 
Neste    Opp   Tilbake  927.    se også dagen i dag i.2010  og  .2009  og  2008
 
Neste    Opp   Tilbake  926.    se også dagen i dag i.2010  og  .2009  og  2008
 
Neste    Opp   Tilbake  925.    se også dagen i dag i.2010  og  .2009  og  2008
 
Neste    Opp   Tilbake  924.    se også dagen i dag i.2010  og  .2009  og  2008
 
Neste    Opp   Tilbake  923.    se også dagen i dag i.2010  og  .2009  og  2008

 
Neste    Opp   Tilbake  922.    se også dagen i dag i.2010  og  .2009  og  2008
 
Neste    Opp   Tilbake  921.    se også dagen i dag i.2010  og  .2009  og  2008

 
Neste    Opp   Tilbake  920.    se også dagen i dag i.2010  og  .2009  og  2008
 
Neste    Opp   Tilbake  919.    se også dagen i dag i.2010  og  .2009  og  2008
 
Neste    Opp   Tilbake  918.    se også dagen i dag.2010  og  .2009  og  2008
I dag er det 3 år siden første dagens bilde
 
Neste    Opp   Tilbake  917.    se også Dagen i dag.2010  og  .2009  og  2008
 
Neste    Opp   Tilbake  916.    se også Dagen i dag.2010  og  .2009  og  2008
 
Neste    Opp   Tilbake  915.    se også Dagen i dag.2010  og  .2009  og  2008
 
Neste    Opp   Tilbake  915.    se også Dagen i dag.2010  og  .2009  og  2008
 
Neste    Opp   Tilbake  914.    se også Dagen i dag.2010  og  .2009  og  2008
 
Neste    Opp   Tilbake  913.    se også Dagen i dag.2010  og  2009  og  .2008
 
Neste    Opp   Tilbake  912.    se også Dagen i dag 2010  .2009  og  .2008
 
Neste    Opp   Tilbake  911.    se også Dagen i dag.2010   2009  og  2008
 
Neste    Opp   Tilbake  910.    se også    ..Dagen i dag.2010  2009 og  2008
 
Neste    Opp   Tilbake  910.    se også    ..Dagen i dag.2010  2009  og  2008
 
Neste    Opp   Tilbake  909.    se også    ..Dagen i dag.2010  2009  og  2008
 
Neste    Opp   Tilbake  908.    se også    ..Dagen i dag.2010  2009  og  2008
 
Neste    Opp   Tilbake  907.    se også    ..Dagen i dag.2010  2009  og  2008  2008
 
Neste    Opp   Tilbake  906.    se også    ..Dagen i dag.2010  2009  og  2008
 
Neste    Opp   Tilbake  905.    se også    ..Dagen i dag.2010  2009  og  2008
 
Neste    Opp   Tilbake  904.    se også    ..Dagen i dag.2010  2009  og  2008
 
Neste    Opp   Tilbake  903.    se også    ..Dagen i dag.2010  2009  og  2008
 
Neste    Opp   Tilbake  902.    se også    ..Dagen i dag.2010  2009  og  2008
 
Neste    Opp   Tilbake  901.    se også    ..Dagen i dag.2010
Neste   Opp

Neste   Opp
Neste   Opp